Turul toimuvate muutuste jälgimine

TURUL TOIMUVATE MUUTUSTE JÄLGIMINE 

Arusaam turuolukorrast eile, täna ja homme võib olla väga oluline maakleri stabiilse edu hoidmiseks ja annab selge konkurentsieelise.

Kahjuks ei oska paljud maaklerid hinnata selle informatsiooni väärtust ning mõju oma karjäärile ja edule.

Kuidas teha turuanalüüsi, mis näitaks meile praegust ning ka tulevikus tekkivat turuolukorda? Milliste faktoritega peaks kindlasti arvestama? Kust informatsiooni otsida?

Jätkusuutlik maakler peab haarama infot lennult ja turu muutumisel pidevalt silma peal hoidma. Tuleb tähele panna, millised muutused toimuvad lähipiirkondades, mis toimub tööturul, rahva liikumises jne. Sellistele märkidele tähelepanu pööramine võib anda eelaimduse tuleviku võimalustest. Kui meediaväljaannete lugemisel keskenduda ka väikestele detailidele, mitte ainult suuremale pildile võib sealt leida vihjeid tuleviku trendidest.

Kõik see eeldab regulaarset turu analüüsimist ja mõõdikute jälgimist. Selleks, et teha seda efektiivselt peaks teadma, millised on turu muutumatud tegurid. Kas on olemas turuosasid, mis on teistest eristuvad või liiguvad kindlalt mingis teatud suunas? 

Sellise info kaudu võid avastada uusi võimalusi ning kogutud teadmised on kindlasti suureks abiks ka potentsiaalsete klientidega rääkimisel. See sügavam tase turu tundmisel paigutab Sind kliendi silmis spetsialisti tasemele ning tänu sellele hakatakse Sind seostama usaldusväärse info allikana ning oma ala eksperdina. 

Loomulikult muudab see ka maakleri atraktiivsemaks praeguste ja potentsiaalsete klientide silmis. Kliendid reageerivad positiivselt maaklerite suhtes, kes omavad teadmisi turuolukorrast ja hindavad neid kõrgemalt. Need maaklerid naudivad selgelt konkurentsieeliseid võrreldes maakleritega, kes seda ei oma. 

OLULISED MÕÕDIKUD, MIDA JÄLGIDA

·     Kogu pakkumiste arvu tüübi alusel jaotatuna (eramajad, korterid)

·     Kogu pakkumiste arvu piirkonna põhiselt

·     Käibe määr (% kodusest, mis müüakse ära aasta jooksul) 

·     Likviidsusprotsent

·     Absorbtsioonimäär (kuude arv, mis kulub ühe objekti müügiks)

·     Keskmine müükide arv ühes kuus piirkonna põhiselt

·     Keskmine müügihind

·     Keskmine ruutmeetri hind

·     Muutused tööhõives

·     Muutused laenuintressides

Neid mõõdikuid tuleb jälgida kuust kuusse ning aastast aastasse võrreldes tekkinud muutusi omavahel. Eriti olulised on punkt 1 ja 6, mis näitavad ära hooajalised muutused ja suuremad trendid.

Olukord, kus kogu pakkumiste arv tõuseb ning absorbtsioonimäär langeb, näitab turu aeglustumist. Vastupidine olukord aga näitab nõudluse kasvu ning turu elavnemist. See teadmine annab maaklerile võimaluse anda kliendile väärtuslikku nõu ja luua iseenda tarbeks või üle vaadata praegune strateegia, mis tagab eduka äri muutunud turuolukorras. 

Leanika Järve 

Shopping Cart
Scroll to Top