Kliendid meist

Tere Leanika!

Ma küll panin veebis Sulle kiire tagasiside ära, aga pean eraldi ka kirjutama, sest ma olen ausalt tänaseni totaalselt inspireeritud ja motivatsiooniga üle valatud. Mulle väga meeldis Su koolitus ja veelgi rohkem Sina koolitajana. Suutsid avada mu peas justkui senini avastamata ajusopi, mis suudab käigu pealt järjest põnevaid ideid genereerida. Ning seda mitte ainult kinnisvara-alaselt, vaid ka muudes küsimustes. Tegin peale reedest viimast koolituspäeva mitmeid suuri otsuseid, mis senini julguse puudumise taha on jäänud ning siit ainult poweriga edasi. Kogu Sinu isiksus kiirgab positiivsust, ratsionaalsust ja kogemust ning ääretult põnev oli Sind kuulata ja selle käigus ennast avastada. AITÄH Sulle!!! 😊

Hello Leanika!

I did leave a quick feedback for you online, but I also have to write separately, because I am honestly still totally inspired and overflowing with motivation. I really liked your training and even more you as a trainer. You were able to open a so far undiscovered brain hole in my head, which can generate exciting ideas on the fly. And not only in terms of real estate, but also in other matters. After the last training day on Friday, I made several big decisions, which until now have been behind the lack of courage, and from now on I will only go forward with power. Your whole personality radiates positivity, rationality and experience, and it was extremely exciting to listen to you and discover myself in the process. Thank you!!! 😊

 

Silvia Ala - Dream Seller Kinnisvarabüroo

 

Leanika! Osalesin sel koolitusel juba teist korda ning taas kord täitsid mu meeled positiivsusega, pea uute ja värskete mõtetega ning inspiratsioonikanalid on taas täis, et kinnisvaramaastikul suuri tegusid korda saata ja oma isiklikke eesmärke püüda! Oled suurepärane koolitaja ja hindan kõrgelt, et sinu koolitused on täis praktilisi nõuandeid ja sisutihedat materjali, mida ka reaalses töös väga vaja läheb. Koolituse parim osa oli reaalsed nõuanded ja näited elust! Leanika õpetas mind oma aega paremini planeerima, et jõuaksin rohkem ellu viia ja ka pere jaoks piisavalt aega jääks, mitte ei peaks tundma end kogu aeg kuskile kiirustavat. Aitäh ning kohtumiseni uutel koolitustel!
 
Leanika! I participated in this training for the second time, and once again my mind was filled with positivity, almost new and fresh thoughts, and the channels of inspiration are again full to accomplish great things in the real estate scene and to pursue my personal goals! You are an excellent trainer and I highly appreciate that your trainings are full of practical advice and concise material, which is also very necessary in real work. The best part of the training was real advice and real life examples! Leanika taught me to plan my time better, so that I could accomplish more and have enough time for my family, instead of feeling like I was always rushing somewhere. Thank you and see you at the new trainings!

 

Evelin Teas - Skanton Kinnisvara OÜ, kutseline kinnisvaramaakler

SKK koolitus andis mulle kõik vajalikud tööriistad ja teadmised, et saavutada edu kinnisvaramaailmas. Juba teisel kuul peale koolituse läbimist ja teadmiste praktilist rakendust võisin uhkust tunda üle 5000 € suuruse käibe üle. Leanika suutis süstida minusse kestvat inspiratsiooni, mille tulemusena suudan ma oma äri ka tulevikus pidevalt kasvatada.

The SKK training gave me all the necessary tools and knowledge to succeed in the real estate world. Already in the second month after completing the training and practical application of knowledge, I could be proud of a turnover of over €5,000. Leanika was able to inject lasting inspiration into me, as a result of which I will be able to continuously grow my business in the future.

 

Martin Koot - Marmel Kinnisvara OÜ, partner

Leanika suudab nakatada enda positiivsuse ning professionaalsusega kõiki! Kõik koolituses läbiviidud punktid said kõrvale ka näited elust enesest ning see teeb info vastuvõtmise oluliselt lihtsamaks. Peale koolitust kõik tundub imelihtne ja tegeliklut ongi imelihtne! Algaja maakler vajaks selliseid koolitusi iga nädal kasvõi paar tundi. Mina isiklikult oleksin nõus kasvõi nn "kaugõppega" Leanika juures, kus saaks enda teadmisi täiendada ning kindlustada stabiilselt ja süstemaatiliselt. Suurimad tänud!

Leanika can infect everyone with her positivity and professionalism! All the points covered in the training were accompanied by examples from life itself, and this makes receiving information much easier. After the training, everything seems very easy, and in reality it is very easy! A beginner agent would need such training sessions every week  for a few hours. Personally, I would even agree to so-called "distance learning" at Leanika, where you could improve my knowledge and secure it in a stable and systematic way. Biggest thanks!

Risto Paju - Skanton Kinnisvara OÜ

Olen turul tegutsenud juba 13 aastat, kuid tunnen siiski pidevat vajadust ennast arendada ja midagi uut juurde õppida. See ajendas mind ka Leanika koolitusele tulema. Ma ei kahetse, et võtsin need 2,5 päeva, et Tippmaakleri koolitus läbi teha. Minu jaoks oli koolitusel tuttavat infot, kuid sain ka mitmeid värskeid ideid, kuidas oma tööd teha veelgi paremini. Lisaks on Leanika positiivne energia ja entusiasm nakkavad ning annavad mõnusa poweri  edasi tegutsemiseks. Koolitus on aga eriti kuldaväärt algajale maaklerile. Kindlasti soovitan ka enda tiimis algajatel just sellest koolitusest oma karjääri alustada.

I have been active in the market for 13 years, but I still feel the constant need to develop myself and learn something new. This also motivated me to come to Leanika's training. I don't regret taking the 2.5 days to complete the Top Broker training. For me, the training contained familiar information, but I also received several fresh ideas on how to do my work even better. In addition, Leanika's positive energy and enthusiasm are contagious and give a nice power to move on. However, the training is especially valuable for a beginner. I definitely recommend beginners in my team to start their careers from this training.

Gerdi Anupõld - MyHome OÜ, kutseline kinnisvaramaakler

"Tippmaakleri" koolitust hindaksin 10/10. Meeldis, et Leanika on praktiseerinud ise kõik müüginipid ja kuna ta on ise ka samal ajal edukas ärinaine, siis võime olla kindlad, et see kõik töötab.

I would rate the training of a "Top broker" 10/10. I liked that Leanika has practiced all the sales tricks herself, and since she is also a successful business woman herself, we can be sure that it all works.

Maksim Makejev - Arco Vara Kinnisvarabüroo AS

Aitäh SUUREPÄRASE koolituse eest! Koolitus ületas ootused!

Thanks for the GREAT training! The training exceeded expectations!

Liina-Liis Tamme - Kinnisvarabüroo Areal OÜ

Soovin sind tänada meeldejääva ja inspireeriva koolituse eest! Oli tõesti motiveeriv ja huvitav õppida ning kõrva taha panna kasulikke teadmisi oma ala parimalt! Tulevikus loodan veel mõnest sinu koolitusest osa võtta ning kindlasti soovitan sinu koolitustel osaleda ka teistel tublidel inimestel, kes vajaksid motivatsiooni ja tõuget enda tegemiste parendamiseks. Oled imeline hing!

I would like to thank you for the memorable and inspiring training! It was really motivating and interesting to learn and listen to useful knowledge from the best in the field! In the future, I hope to take part in some more of your trainings, and I will definitely recommend your trainings to other good people who need motivation and a push to improve what they do. You are a wonderful soul!

Kristine Hanschmidt - Plus Kinnisvara

Soovitan südamest Leanika koolitusi. Käisin just Tippmaakleri koolitusel - läksin küll üheks päevaks, aga välja tuli kolme päevane koolitus. Sain tugeva tõuke ja enesekindlust kuhjaga juurde. Võtsin oma kolm värsket ootes objekti, kus kliendid ei soovinud lepingut teha. Kõik kolm lepingut sain veel sama päeva õhtul peale nippide rohket koolitust. 

Kõigele lisaks uued meeldivad tutvused – meil oli äge grupp!

Veelkord tänud Leanika Sulle ja meie grupile!

I wholeheartedly recommend Leanika trainings. I just went to the Top Broker training - I went for one day, but it turned out to be a three-day training. I gained a lot of motivation and confidence. I took my three fresh pending listings where the clients did not want to sign a contract. I got all three contracts in the evening of the same day, after a lot of training.

In addition to all this, new pleasant acquaintances - we had an awesome group!
 
Thanks again Leanika for you  and our group!

Ele Tern - Lossi Kinnisvara OÜ, kinnisvaramaakler

Leanika! Oled motiveeriv ja särav koolitaja. See koolitus oli just selles ajas minule vajalik. Peale koolitust tunned ennast tegusa ja tegijana! Aitäh!

Lea Nõmmik - Skanton Kinnisvara OÜ, kinnisvaramaakler

Väga informatiivne ja motiveeriv. Intensiivne koolitus. Kindlasti tulen veel koolitustele ja soovitan koolitust edasi oma kontoris.

Aleksandra Sandström - 1Partner Kinnisvara OÜ

Meeldivad pika perspektiiviga ja arendavad teadmised- koolitusel neid oli. Eriti head olid elust enesest näited. 

Tiina Teder - Yellow Flower OÜ

 

 

Top