Kinnisvaramaakleri juriidiline baaskursus 05.08.2020

kuupäev: 05/08/2020
hind: €159.00

"Kinnisvaramaakleri juriidiline baaskursus" on suunatud nii uutele inimestele, kes soovivad alustada tööd kinnisvaravaldkonnas kui ka juba töötavale maaaklerile, kes vajavad enesetäiendust kinnisvaravaldkonna juriidikast. Koolitus annab vajalikud praktilised juriidilised teadmised maaklerile kinnisvaratehinguteks ning nõuanded, mis aitavad hoida klienti. Õpetame kuidas suhelda klientidega, millised andmed on vajalikud tehingu tegemiseks, kuidas sõlmida maaklerlepingut või üürilepingut, mida silmas pidada lepingueelsetel läbirääkimistel, vormistada broneerimislepingut ja teha ette valmistusi notarisse minekuks. Õpetame toime tulema kergemate juriidiliste probleemide lahendamisega, mis tehingute tegemisega kaasnevad. Koolitus lõpeb testiga ning väljastame tunnistuse.

Juriidiline koolitus on mõeldud inimesele, kes soovib omandada teadmisi kinnisvaraalasest seadusandlusest.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
* kinnisvaratehingute õiguslikud alused (ülevaade seadustest, millega maakler igapäevatöös kokku puutub)
* käsundusleping - maakleri töö alus
* üürileping
*broneerimisleping
* maakleri tööõlesanded lepingute ettevalmistamises
* juriidilised faktid, mida maakler peab objekte müüki võttes kontrollima

 

PEALE JURIIDILIST KOOLITUST OSKAD:

-  kinnisvaraobjekti tehniliste andmete õigsust kontrollida
-  füüsiliste ja juriidiliste isikute andmeid ja õigusi kontrollida
-  koostada käsunduslepingut, üürilepingut, broneerimislepingut
-  pidada lepingueelseid läbirääkimisi kinnisvara müümisel/üürimisel
-  valmistada ette notariaalset müügilepingut
-  tegeleda kinnisvara maksu-, ja pärimise küsimustega

 
 

Koolituse maksumus: €159  
Koolitus toimub 05.08.2018 kell 10.00-17.00 

Loe koolitustingimusi kliki siia

 

Loe, mida räägivad LEPROFITI koolitustel osalenud kliki siia

 

Koolitus toimub LEPROFIT koolitusruumis Tallinnas, Jõe tn 9. 

Koolituse läbimisel väljastatakse lõpetajatele vastavasisuline tunnistus.

 

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE
Tel +372 507 6622 või info@leprofit.ee 

 
 

*Leprofit OÜ on Töötukassa Koolituskaardi partner*

tagasi
  • Osa:
Close

PROGRAMM

Programm: 

 

 10:00-11:30  Sissejuhatus, käsundusleping

 11:30-11:40  Kohvipaus 

 11:40- 13:10 Kliendi andmete kontroll/objekti tehnilised andmed/andmebaasid

 13:10-13:20  Kohvipaus

 13:20-14:50  Üürileping

 14:50-15:00  Kohvipaus 

 15:00-16:30  Broneerimisleping/ette valmistamine tehinguks

 16.30.-17.00 Test

 

 


Koolitusel keskendutakse reaalsetele näidetele, aktiivsetele diskussioonidele ning antakse hulgaliselt kasulikke soovitusi, mida saab silmnähtavalt paremate tulemuste saavutamiseks koheselt igapäevases töös rakendada.

Close

HINNAKIRI

Koolituse maksumus 159€! 

 

Osavõtutasu sisaldab: Koolitust, näidismaterjale.  

Registreerimise tähtaeg: 03. august 2020

 

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele

 

Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@leprofit.ee 

 

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud vähemalt 5 päeva enne koolituse algust,  siis tagastatakse 80% osavõtutasust. Kui loobumisest on teatatud hiljem kui 5 päeva, tagastatakse 50% osavõtutasust. Koolituse päeval mitte ilmumisel ja sellest mitte teada andmisel, koolitusraha ei tagastata. 

Koolituse läbimisel väljastatakse lõpetajatele vastavasisuline tunnistus. Kõik osalejad saavad tunnistuse, kui on läbinud 100% kõik koolituse päevad.

 

 

Loe, mida räägivad LEPROFITI koolitustel osalenud kliki siia

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE

Tel +372 507 6622 või info@leprofit.ee 

 

 

NB! Kui soovid ise osaleda või Sinu kolleegil oleks vaja osaleda koolitusel, siis palun kirjuta info@leprofit.ee et saaksime teha konkreetse soodushinna pakkumise.

 

Leprofit OÜ on Töötukassa koostööpartner.

Close

KOOLITAJA

 

Koolitaja: Kairi Ummus

Kogemus kinnisvara valdkonnas on 25 aaastat. Ta on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja asutajaliige ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu Aukohtu esinaine. Tegeleb maakleritele kutsetunnistuse väljaandmisega, olles kinnisvaramaaklerite eksamikomisjoni liige. Ta on tegutsev jurist ja tegevjuht kinnisvarabüroos Epicenter.
Loe koolitaja kohta klikkides siia

 
Close

ÕPPEKAVA

Õppekava

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Leprofit OÜ, reg. nr. 11894756

 

Õppekava nimi

 "Kinnisvaramaakleri juriidiline baaskursus"

 

Õppekavarühm

  0416 Hulgi- ja jaekaubandus

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

 8 akadeemilist tundi. 

 

Õppemeetodid

Loeng, praktikum ja koolitusel osalejate spetsiifilistele küsimustele vastamine. Teadmiste kontroll läbi kirjaliku testi.

 

Õppe alustamise tingimused

 Kursusel osalejal ei ole vaja varasemat kogemust. 

 Iseseisev töö

 Koolitusel etteantud nii individuaalsed kui ka rühmatööde lahendamine koolituspäevade jooksul.

 Õppematerjalide loend

 Koolitaja poolt koostatud õppematerjal jagatkse osalejale kas kohapeal.

 

 Sihtrühm 

eraisikud, kes soovivad alustada tööd kinnisvaramaaklerina;

eraisikud, kes soovivad alustada tööd mõnes ettevõttes kinnisvaramaaklerina;

eraisikud, kes soovivad müüa, üürile anda või osta kinnisvara ja saada eelnevalt infot, kuidas sellises olukorras käituda.

kinnisvaramaaklerid, kes soovivad ennast täiendada.

 

 Koolitusel käsitletavad teemad: 

 * kinnisvaratehingute õiguslikud alused (ülevaade seadustest, millega maakler igapäevatöös kokku puutub)

* käsundusleping - maakleri töö alus
* üürileping
* notariaalne ostu-müügileping
* maakleri tööõlesanded lepingute ettevalmistamises
* juriidilised faktid, mida maakler peab objekte müüki võttes kontrollima

 

 

 PEALE KOOLITUST OSKAD:

 

-  kinnisvaraobjekti tehniliste andmete õigsust kontrollida
-  füüsiliste ja juriidiliste isikute andmeid ja õigusi kontrollida
-  koostada käsunduslepingut, üürilepingut
-  pidada lepingueelseid läbirääkimisi kinnisvara müümisel/üürimisel
-  valmistada ette notariaalset müügilepingut

-  tegeleda kinnisvara maksu-, ja pärimise küsimustega Ühele koolitusele saame registreerida 20 inimest. Koolitus on nii teoreetiline kui praktiline. Teeme grupitööd ja networkingut. Palju on praktilisi näiteid elust enesest, mis aitavad omandada teoreetilist materjali paremini.  Töövihikud ja materjalid on kõik meie poolt. 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõikidel koolituspäeval ning etteantud ülesannete lahendamine.

 

Õppemaksu tasumine ja tagastamine

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.

Kui arvel kirjeldatud maksetähtajaks pole kogu summa tasutud, siis on Leprofit OÜ-l õigus osalejale Tunnistus mitte  väljastada.

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda info@leprofit.ee

Koolitusest loobumisel peale registreerumisperioodi lõppu tagastatakse 80%
 

Koolitusprogrammi maksumusest.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusprogrammis osalemine 100% ulatuses.

Leprofit OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja teemades ajakohaseid muudatusi.
 

Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta või edasi lükata. Programmi registreerunuid teavitatakse konkreetse koolituspäeva ära

jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituspäeva eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne

järgneva koolituse osavõtutasuks.

 

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

Koolitusprogrammi ja koolituspäevade kvaliteedi tagamise eeldus

Leprofit OÜ on Eesti kinnisvaraäri,  müügi, klienditeeninduse ja äri alustamise ning juhtimise teemaliste avatud koolituste korraldaja.

Leprofit  OÜ koolitab aastast 2010 

Leprofit OÜ koolitaja ja juhatuse liige  on tegelenud koolitustega aastast 2010. 

Koolitaja omab pikaajalist koolitaja töö kogemust ning tuntust ja aktsepteeringut klientide-sihtrühmade hulgas.

Koolitaja töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate veebitagasiside põhjal. Vajadusel tehakse  parandus- ja täiendusettepanekuid.
 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Koolitusprogramm on www.leprofit.ee kodulehel vähemalt 3 nädalat enne kursuse toimumise algust. Koolitusprogrammi ja erinevatele koolitustele

on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juurest.

Kõik koolitusprogrammi või eraldi koolituspäevadele registreerunud saavad vähemalt 5 päeva enne konkreetse koolituspäeva algust teabe koolituse

täpse korraldusliku poole kohta. Koolituspäeva ajakava, koolitusruumide asukoha ja parkimisvõimaluste kohta.

 

Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav keskkond.

 

Koolitusruumides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja laudu ning toole on  võimalik paigutada vastavalt vajadusele, et tagada õppimist toetav keskkond.

 

Igaks koolituspäevaks on ettevalmistatud  õppematerjal.

 

Leprofit OÜ tagab igale koolitusprogrammis osalejale 2 kohvipausi ja snäkid. 

 

Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

 

Õppeklass on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kõlarid, kirjutusvahendid, paberid jm).
 

Koolituse kohta tagasiside kogumine

Iga kursuse või koolituse lõpul täidavad osalejad veebiankeedi, kus annavad hinnangu kursuse sisule ja koolitajale ning võimalus  on teha ettepanekuid koolituse sisu ja formaadi paremaks muutmiseks.


 

 Õppekava on kinnitatud 16.04.2020

 
Close

REGISTREERI

  • Nimi *

  • Telefon

  • Teema *

  • E-posti aadress *

  • Kommentaarid *

  • * = Kohustuslikud väljad

Top