3 KUUGA KINNISVARAMAAKLERIKS

kuupäev: 07/09/2022
hind: €2,000.00

“3 Kuuga Kinnisvaramaakleriks" on Eestis ainuke kursus, mis hõlmab nii  teoreetilist koolitust kui ka  praktilist õpet. See on koolitus, mis annab võimaluse kinnisvaraärisse sisenejal oma äri nullist püsti panna ja tagab käibekasvu maaklerile, kes on turul juba mõnda aega toimetanud. Sa saad sammhaaval teadmised, kuidas algusest lõpuni luua edukas kinnisvaraäri.  Kõigil osalejatel sõltumata oma taustast ja tasemest tekib ülevaade sellest, kuidas olla edukas kinnisvaramaakler nii üksiktegijana kui ka suures ettevõttes.  Kuidas teha tegevusi, mis on loomupärased ja meeldivad, õpetame looma elukestva süsteemi ning teeme praktilisi tegevusi, mis tagavad tulemused.

Kursus kestab kolm kuud järjest. Kokku 116 teoreetilist akadeemilist tundi ja 80 h praktilist õpet.   

Kursust alustame stardikoolituse ja teadmistega, mida kinnisvaramaakleri töö endast kujutab ja kuidas  üles ehitada elukestev äri. Räägime praaegusest turuolukorrast ja äri potentsiaalist. Jätkame  kinnisvara põhitõdega ja  õpime selgeks viis strateegiat klientide leidmiseks.

Mis siis  on see, mis Sind edukaks teeb? Kindlasti töökus ja distsipliin. Me räägime maakleri ideaalsest päevakavast ja ajaplaneerimisest, mis on äri olemise üks edu võtmeid. Õpetame suhtlema erinevate inimtüüpidega ning kuidas efektiivselt  läbirääkimisi pidada. 

Lisaks õpetame milliseid teenuseid saame müügikliendile pakkuda. Kuidas müügikliendiga telefoni teel suhelda, mida öelda ja kuidas kokkusaamine korraldada, millest rääkimist kindlasti vältida. Anname soovitusi, kuidas kinnisvara üle vaadata, kuidas ennast ja enda firmat presenteerida. Õpetame kuidas müügi- ja turunduspaan luua. Puudutame ka hinnaläbirääkimisi ja vahendustasude ning lepingute vastuväidete teemasid. Ning õpetame kuidas objekte müüa ja turundada. 

Keskendume ka põhjalikult ostjatega töötamisele. Tihti alahinnatakse ostja tähtsust ja kurdetakse selle üle, et ostja kipub otse müüjani minema või jooksutab maaklerit niisama. Õpetame, kuidas ostja lojaalseks muuta. Räägime sellest, kuidas ostjat õigesti ja tulemuslikult teenindada ning mis on eluaegse kliendi hoidmise võtmeks.

Kuna see kursus sisaldab ka koheselt praktilisi ülesandeid, siis esimestel nädalatel keskendume  äriplaanile, kliendibaasile ja süsteemi loomisele. Leanika räägib, millised on traditsiooniliste treeningmeedodite ja Leprofiti treeningmeetodite erinevused. 

Tutvustame tippmaakleri ärimudelit, mis annab täpsed juhised milliseid tegevusi igaäevaselt teha ja jälgida. 

Loome soovitustel põhineva äriprotsessi alustades personaalsest kliendibaasist, mille seejärel sorteerime ja kvalifitseerime. Siia kuuluvad dialoogid, rollimängud, kliendipäevade korraldamine jne.

Keskendume kinnisvaraäri kõige olulisemale teemale - VIHJETE GENEREERIMINE. Õpime selgeks käsitsi kirjutatud kommunikatsioonisüsteemi ning õpetame oma andmebaasi suurendama läbi klienditunnustuseprogrammi. Protsessi kuuluvad telefonikõned ja loomulikult müügi olulisem osa FOLLOW UP! 

Siseneme valvemaakleri päevaplaani ja vaatame, kuidas see kasulikult veeta. Teeme klientidele kiirvisiite, mida Leanika nimetab Pop-By’ks. 

Räägime, kuidas töötada ostjatega ja müüjatega. Teeme rollimänge, arutame läbi dialoogid, kuidas ostjatega ja müüjatega kohtumised edukalt läheksid. Kuidas ennast ette valmistada enne kohtumisi ja millised tööriistad on hädavajalikud lepingute ning tehingute sõlmimiseks. 

Töötamine süsteemi järgi on maakleri absoluutne edualus. Arutame milline on hea müügiinimene ja milline mitte. Kaks erinevat müügimeest, kaks erinevat tulemust. Samamoodi arutame läbi kaks erinevat klienditüüpi. Paneme paika personaalse kava, äristandardi, planeerime oma aega ja seame 4 kuu eesmärgid. 

Õpetame, kuidas üle saada soovist, kui tekib tahtmine lõpetada. Mis on eduka päeva võti ja kuidas leida endale partner, kes toetab. 

Koolituse lõpuks on igal inimesel vähemalt 10 ostu-müügi vihjet ja vähemalt  üks ootel tehing. 

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE

Tel +372 507 6622 või info@leprofit.ee 
 
NB! Kui soovid ise osaleda või Sinu kolleegil oleks vaja osaleda koolitusel, siis palun kirjuta info@leprofit.ee et saaksime teha konkreetse soodushinna pakkumise.
 
Leprofit OÜ on Töötukassa koostööpartner. 
 

 

tagasi
 • Osa:
Close

PROGRAMM

KOGU KURSUSE PROGRAMM

Kursus algab tavaliselt Kinnivaramaakleri Stardikoolitusega. Kursuse jooksul kohtume kaks korda nädalas, kokku 8 akadeemilist tundi ja ülejäänud on parktiline õpe. Ajad lepitakse kursuse alguses kokku. 

 1. Alustame 1. Mooduliga.  Esimesel päeval räägime kursuse sissejuhtusega ja räägime äriplaanist. 

 1.päev  "Kinnisvaramaakleri Stardikoolitus"
 09:00-10:30  Sissejuhatus, kinnisvaraäri ja turu ülevaade, kinnisvaraäri potentsiaal
 10:30-10:40  Kohvipaus 
 10:4012:10 Müügiedu võtmed, inimtüüpide tundma õppimine
 12:10-13:00  Lõuna 
 13:00-15:15  Aja planeerimine ja maakleri päevakava
 15:15-15:25  Kohvipaus 
 15:25-17:00  Kliendileidmise strateegiad, enda turundamine ja vihjete genereerimine
 
 2. päev
 09:00-10:30 Milliseid teenuseid pakume müügikliendile, müügikliendi telefonikõne ja objekti ülevaatamine
 10:30-10:40 Kohvipaus
 10:40-12:10 Lepingute läbirääkimine, hinna läbirääkimine, vastuväited
 12:10-13:00 Lõuna
 13:00-15:15 Objekti müügi- ja turundusplaan
 15:15-15:25 Kohvipaus 
 15:25-17:00 Ostjale pakutavad teenused, ostja telefonikõne, objektide näitamine ja tehingusse jõudmine
 
Õppesisu: 
 
Esimene päev kell 09:00-17:00
Esimesel päeval räägime sellest, kuidas oma äri alustada. Toome välja kinnisvara põhitõed ja viis strateegiat klientide leidmiseks. Mis siis ikka on see, mis Sind edukaks teeb ja kust klient täpsemalt tuleb? Räägime maakleri ideaalsest päevakavast ja ajaplaneerimisest. Selle päeva lõpus on sul selge, kuidas oma äri alustada, mis sind selles äris edukaks teeb ja kuidas klient endale võita.
 
Teine päev kell 09:00-17:00
Esimeses päeva pooles räägime milliseid teenuseid saame müügikliendile pakkuda. Kuidas müügikliendiga telefoni teel suhelda, mida öelda ja kuidas kokkusaamine korraldada, millest rääkimist kindlasti vältida. Anname soovitusi, kuidas kinnisvara üle vaadata, kuidas ennast ja enda firmat presenteerida. Õpetame kuidas müügi- ja turunduspaan luua. Puudutame ka hinnaläbirääkimisi ja vahendustasude ning lepingute vastuväidete teemasid. Ning õpetame kuidas objekte müüa ja turundada. 
Teises päeva pooles keskendume ostjatega töötamisele. Tihti alahinnatakse ostja tähtsust ja kurdetakse selle üle, et ostja kipub otse müüjani minema või jooksutab maaklerit niisama. Õpetame, kuidas ostja lojaalseks muuta. Räägime sellest, kuidas ostjat õigesti ja tulemuslikult teenindada ning mis on eluaegse kliendi hoidmise võtmeks.

Koolitusel keskendutakse reaalsetele näidetele, aktiivsetele diskussioonidele ning antakse hulgaliselt kasulikke soovitusi, mida saab silmnähtavalt paremate tulemuste saavutamiseks koheselt igapäevases töös rakendada

Koolitusel keskendutakse reaalsetele näidetele, aktiivsetele diskussioonidele ning antakse hulgaliselt kasulikke soovitusi, mida saab silmnähtavalt paremate tulemuste saavutamiseks koheselt igapäevases töös rakendada.
 
 2. 2 Moodul "Kinnisvaramaakleri juriidiline baaskursus"

 

 10:00-11:30  Sissejuhatus, käsundusleping

 11:30-11:40  Kohvipaus 

 11:40- 13:10 Kliendi andmete kontroll/objekti tehnilised andmed/andmebaasid

 13:10-13:20  Kohvipaus

 13:20-14:50  Üürileping

 14:50-15:00  Kohvipaus 

 15:00-17.00  Broneerimisleping/ette valmistamine tehinguks

 


Koolitusel keskendutakse reaalsetele näidetele, aktiivsetele diskussioonidele ning antakse hulgaliselt kasulikke soovitusi, mida saab silmnähtavalt paremate tulemuste saavutamiseks koheselt igapäevases töös rakendada.

 

3. Moodul 3.  "Kinnisvaramaakleri praktika kursus"

Kursus on nii teoreetiline kui ka praktiline, mis toimub 3 kuud.  Igal nädalal on nii  teoreetilised  kui ka mentoritunnid.  Koolitusel antakse igaks nädalaks praktilised ülesanded ja tegevused, mis viivad reaalsete tulemusteni. Millisel päeval täpselt koolitus toimuma hakkab on kliendiga kokkuleppel. Ülejäänud päevadel on iseseisev töö juba tõelises äris. 

1. NÄDAL - KINNISVARAMAAKLERI PRAKTIKA  KURSUSE TUTVUSTUS ja ÄRI ANALÜÜS. TUVASTAME HETKE OLUKORDA.

2. NÄDAL - ÄRIPLAANI LOOMINE, EESMÄRKIDE SEADMINE, PERSONAALNE KLIENDIBAAS

3. NÄDAL - VIHJETE GENEREERIMINE, KUIDAS TAGADA PIDEV KLIENTIDE SISSEVOOL 

4. NÄDAL - TÖÖTAMINE OSTJATE JA MÜÜJATEGA 

5. NÄDAL -TÖÖTAMINE SÜSTEEMI JÄRGI, KONTAKT, HOOLIMINE, ÜHISKOND

6. NÄDAL - AJAPLANEERIMINE 

7. NÄDAL - KLIENDITUNNUSTUSE PROGRAMM JA SELLE JÕUD

8. NÄDAL - EDUKA PÄEVA VÕTI

9. NÄDAL - VASTUVÄIDETEGA TEGELEMINE 

10. NÄDAL - KUIDAS  ARENDADA ENNAST ISE, ET ÄRI PIDEVALT KASVAKS 

11. NÄDAL - FINANTSID, OSAÜHINGU LOOMINE

12. NÄDAL - KUIDAS LUUA KORRALIK CV, ET KINNISVARABÜROOSE KANDIDEERIDA. KUIDAS TÖÖINTERVJUU EDUKALT LÄBIDA.  KUIDAS ALUSTADA OMA KINNISVARAVAHENDUS FIRMA LOOMIST,   KOOLITUSE KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED

Koolituste täpsed toimumise ajad lepitakse kokku kursuse alguses. Need võivad toimuda nii individuaalselt, kui ka väikese grupina. 
 
  *Leprofit OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner*

 

Close

HINNAKIRI

Koolituse maksumus: 2000 €.


Osavõtutasu sisaldab: Koolitust, mentoritunde, praktikat, skripte, materjale, näidismaterjale. 

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@leprofit.ee 

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud vähemalt 5 päeva enne koolituse algust,  siis tagastatakse 80% osavõtutasust. Kui loobumisest on teatatud hiljem kui 5 päeva, tagastatakse 50% osavõtutasust. Koolituse päeval mitte ilmumisel ja sellest mitte teada andmisel, koolitusraha ei tagastata. 

Koolituse läbimisel väljastatakse lõpetajatele vastavasisuline tunnistus. Kõik osalejad saavad tunnistuse, kui on läbinud 100% kõik koolituse päevad.
 
 

Loe, mida räägivad LEPROFITI koolitustel osalenud kliki siia

 
KOOLITUSELE REGISTREERUMINE
Tel +372 507 6622 või info@leprofit.ee 
 
NB! Kui soovid ise osaleda või Sinu kolleegil oleks vaja osaleda koolitusel, siis palun kirjuta info@leprofit.ee et saaksime teha konkreetse soodushinna pakkumise.
 
Leprofit OÜ on Töötukassa koostööpartner. 
Close

KOOLITAJA

Koolitaja: Leanika Järve

Kogenud praktikuna on Leanika Järve koolitaja, kes teab, millest räägib ning jagab teadmisi sellest, mida ise aastaid kinnisvarakarjääri jooksul praktiseerinud on. Leanika edukalt turule toonud juhtivad kinnisvaraettevõtted RE/MAX ja Epicenter Kinnisvara ning on olnud rahvusvaheliselt tunnustatud maakler. 
Loe rohkem koolitaja kohta 
klikkides siia

Close

ÕPPEKAVA

Õppekavarühm

  0416 Hulgi- ja jaekaubandus

Õppekava nimi

3 KUUGA KINNISVARAMAAKLERIKS

 Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides). Õppeprogramm koosneb kolmest erinevast moodulist. 
 Kokku 196 akadeemilist tundi, millest 116 tundi teoreetilist osa,  80 iseseisev praktiline  osa.

 Õppemeetodid

 Eriolukorras veebikeskonnas. Loeng, praktikum, iseeseisev töö, mentoriga suhtlus. Eriolukorra lõppedes toimuvad teoreetilised tunnid nii Leprofit koolitusruumides, kui ka videovahendusel. Mentoriga suhtlus käib nii videovahendusel kui ka telefoni teel. 

 Õppe alustamise tingimused

 Kursusel osalejal ei ole vaja varasemat kogemust. Eriolukorra tõttu on vaja oskust kasutada arvutis online keskkonda. 

 Iseseisev töö

 Kursusel etteantud eesmärgid, tegevused ja äriplaani tegevused ning nende praktiseerimine. 

 Õppematerjalide loend

 Koolitaja poolt koostatud õppematerjal jagatakse osalejale kohapeal või eriolukorras veebikeskkonnas. 

 

 Sihtrühm 


  •  - eraisikutele, kes soovivad alustada tööd kinnisvaramaaklerina
  •  - eraisikutele, kes soovivad alustada tööd mõnes ettevõttes kinnisvaramaaklerina
  •  - väikeettevõtjatele, kes soovivad valdkonda vahetada
  • -  väikeettevõtjatele, kes soovivad luua elukestva ärisüsteemi
  •  - kinnisvaramaakleritele, kes soovivad oma äri järgmisele tasemele viia

 

 Koolitusel käsitletavad teemad: 

-  kinnisvaraturu ülevaade, konkurents
-  kuidas alustada kinnisvaramaakleri ametit, milline on äri potentsiaal 
 kuidas ennast turundada, erinevad turunduskanalid

-  kuidas luua kliendibaas ja kuidas seda süsteemselt hallata 

-  ülevaade müügiedu võtmetest ja erinevatest tegevustest, mis kasvatab kliendibaasi

-  räägime erinevatest kliendileidmise strateegiatest

-  koostame efektiivse päeva- ja kuuplaani ning räägime, kuidas luua eesmärke 

-  vaatame üle erinevad inimtüübid ning anname ülevaate, kuidas nendega edukalt läbirääkimisi pidada

-  räägime müügikliendiga töötamisest - telefonikõne, kohtumine objektil, räägime kuidas ennast presenteerida, kuidas kinnisvara üle                   vaadata, lepinguni jõudmine, lepingu läbirääkimised, müügi- ja turunduplaani koostamine, objekti müük ja turundus, notaris käimine, hinna läbirääkimised, turuanalüüsi koostamine

-  kinnisvaraostjaga töötamine - esimene telefonikõne, anname skriptid ja ülevaate, kuidas ostjat kvalifitseerida, kuidas objekte näidata ja kuidas jõuda edukalt tehinguni 

 •  
 PEALE KOOLITUST OSKAD:
 
 
 - analüüsida turgu
 - hinnata äri potentsiaali 
-  vihjeid genereerida
 - ennast turundada erinevates kanalites
-  leida kliente ja objekte
-  kasutada erinevaid kliendileidmise strateegijaid
 luua ja hallata oma kliendibaasi

-  koostada oma päeva-, kuu- ja aastaplaani

-  suhelda müügikliendiga nii telefoni teel kui kohtumisel

-  tegeleda vastuväidetega

-  suhelda ostjatega nii telefonis kui kohtumisel

-  teenindada nii müüjaid kui ostjaid 

-  pidada hinnaläbirääkimisi nii müüja kui ostjaga

 Ühele koolitusele saame registreerida 10 inimest. Koolitus on nii teoreetiline kui praktiline. Teeme grupitööd ja networkingut. Palju on praktilisi näiteid elust enesest, mis aitavad omandada teoreetilist materjali paremini.  Töövihikud ja materjalid on kõik meie poolt. 

 Nõuded õpingute lõpetamiseks

 Õpingute lõpetamise eelduseks on kogu kursuse mahu läbimine. 

 Õppemaksu tasumine ja tagastamine

 •  Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks. 

 •  Kui arvel kirjeldatud maksetähtajaks pole kogu summa tasutud, siis on Leprofit -l õigus osalejale Tunnistus mitte väljastada.

 •  Koolitusest täielikult loobumise korral palume sellest teada anda info@leprofit.ee

 •  Koolitusest loobumisel peale registreerumisperioodi lõppu ja enne kursuse algust tagastatakse 50% 

 •  Koolitusprogrammi maksumusest

 •  Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusprogrammis osalemine 100% ulatuses.

 •  Leprofit OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja teemades ajakohaseid muudatusi.

   Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta või edasi lükata. Programmi registreerunuid teavitatakse konkreetse   koolituspäeva ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituspäeva eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne järgneva koolituse osavõtutasuks.

 •  Vaidluste lahendamise kord

 •  Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 •  Koolitusprogrammi ja koolituspäevade kvaliteedi tagamise eeldus

  •  Leprofit OÜ on Eesti kinnisvaraäri, müügi, klienditeeninduse ja äri alustamise ning juhtimise teemaliste avatud koolituste korraldaja.

  •  Leprofit  OÜ koolitab aastast 2010.

  •  Leprofit OÜ koolitaja ja juhatuse liige  on tegelenud koolitustega aastast 2010. 

  •  Koolitaja omab pikaajalist koolitajatöö kogemust ning tuntust ja aktsepteeringut klientide-sihtrühmade hulgas.

  •  Koolitaja töötulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate veebitagasiside põhjal. Vajadusel tehakse  parandus- ja  täiendusettepanekuid.

    Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

  •  Koolitusprogramm on www.leprofit.ee kodulehel vähemalt 3 nädalat enne kursuse toimumise algust. Koolitusprogrammi ja erinevatele koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures.

  •  Kõik koolitusprogrammi või eraldi koolituspäevadele registreerunud saavad vähemalt 5 päeva enne konkreetse koolituspäeva algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

  •  Koolituse kohta tagasiside kogumine

  •  Iga kursuse või koolituse lõpul täidavad osalejad veebiankeedi, kus annavad hinnangu kursuse sisule ja koolitajale ning võimalus  on teha ettepanekuid koolituse sisu ja formaadi paremaks muutmiseks.

 Õppekava on kinnitatud 26.01.2022

 

  *Leprofit OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner*

Close

REGISTREERI

 • Nimi *

 • Telefon

 • Teema *

 • E-posti aadress *

 • Kommentaarid *

 • * = Kohustuslikud väljad

Top